Avslutning för Ungdomsorkestern och Måndagsorkestern

When the Saints Go Marching In – en låt från Musikskolans avslutning för Ungdoms- och Måndagsorkestern nere vid Ångbåtsudden juni 2021