Distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever

Musikskolan kommer att bedriva undervisning på distans för Orsaskolans elever samt elever i gymnasiet fram till påsk. Varje lärare kontaktar sina respektive elever. Ungdomsorkestern tar paus fram till påsk.