Information med anledning av Covid-19…

Dalarna har nyligen fått nya restriktioner angående Covid19. Pga av detta görs en del förändringar i Musikskolans verksamhet resterande tid av HT 2020.

Fysiska konserter ställs in.
Gruppundervisning för unga vuxna, födda 2004 eller tidigare, ställs in.
Enskild undervisning för unga vuxna, födda 2004 eller tidigare, forsätter som tidigare men kan, om så önskas, genomföras digitalt i samråd med eleven.
Handtvätt innan och efter lektioner obligatoriskt.
Föräldrar väntar utanför Musikskolans lokaler.
Elever stannar hemma om de känner sig sjuka.

Musikskolans lärare fortsätter att, tillsammans med eleverna, vara noga med att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom.
Vi följer kommunens riktlinjer, som i sin tur följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter tagit fram kring Covid19.