Ingalill Sörlin har prisats med stipendium

Kungliga Musikaliska Akademien, Stockholm måndag 28 november.

 

Ingalill Sörlin tilldelades Göran Lagervalls pedagogstipendium. ”Med sitt stora engagemang har hon utvecklat inspirerande metoder för arbetet med barn och unga inom musikundervisningen. Hon har en unik förmåga att verkligen se alla barn i sin verksamhet och att stimulera till gränsöverskridande samarbeten. Detta gäller inte minst i mötet med nyanlända barn och ungdomar där hennes arbete med musiken bidrar till att stärka språkinlärning och språkförståelse.” Stipendiet är på 25 000 kronor.

Foto: Urban Wedin

Fyra pedagoger och två musikforskare fick ta emot belöningar då Kungl. Musikaliska akademien samlades för sin årliga högtidssammankomst: Staffan Hedin (Göran Lagervalls musikstipendium), Ingalill Sörlin och Paul Helltén (Göran Lagervalls pedagogstipendium), Martin Lindström (Mai von Rosens pedagogpris) Christina Tobeck (Ingmar Bengtssonpriset) och Peter van Tour (Hilding Rosenbergstipendiet)