Lägerhelg för folkmusik

I helgen som gick gästades Orsa Musikskola, med sitt spelmanslag, av ett spelmanslag från Linköpings kulturskola. Detta som en del i ett kulturellt utbyte orterna emellan. Förutom att eleverna fick lära sig låtar från respektive hemtrakt, deltog de också i lördagens polskedans på Hembygdsgården.