Musikskolan öppnar upp igen!

Detta gäller fr o m måndag den 25 januari

Enskild undervisning – för elever fr o m förskolan t o m årskurs 9 – sker som vanligt på ordinarie plats och speltid. Vissa förändringar kan komma att göras, vilket meddelas av aktuell lärare.

Gymnasieelever erbjuds fortsatt undervisning på distans.

All orkester-, kör- och ensembleverksamhet är inställd tillsvidare, förutom de ensembler där elever tillhör samma klass.

Alla elever kommer att få besked om vad som gäller av sin lärare.

Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom. Vi ber också föräldrar och andra vuxna att vänta utanför Musikskolans lokaler under tiden undervisning sker.