Öppet hus

Elever i årskurs 2 gavs under torsdagskvällen möjlighet att tillsammans med föräldrar träffa musikskolans personal, pröva olika musikinstrument, ställa frågor etc. inför stundande instrumentval nästa läsår.