-Tack för mig!

Fr.o.m. vårterminen 2018 blir det ny ledning på Musikskolan. Jag avslutar min anställning och Ingalill Sörlin tar över som rektor.
Förutom ett par år på 70-talet som timlärare här på musikskolan har jag varit anställd sedan 2003, då som fiol-, gitarr- och ensemblelärare. 2007 tog jag över rektorssysslan från min föregångare Leif Göras. Det har varit elva fantastiskt roliga och intressanta år. Ett par viktiga milstolpar vill jag nämna:

– Flytten från Kulturhuset till nuvarande lokaler i Kyrkbyns gamla skola

– Borttagandet av terminsavgiften 2016

I våra nuvarande lokaler har vi en mycket väl fungerande verksamhet med de nödvändiga utrymmen en musikskola kräver, t.ex. vår fantastiska orkestersal som även utnyttjas som musiksal för Kyrkbyns låg- och mellanstadium. Slopandet av terminsavgiften har gjort att musikskolan blivit tillgänglig för alla. Elevantalet ökar och är stabilt över 200 elever per läsår.

Till sist vill jag lyckönska min efterträdare Ingalill och tacka alla på kommunledningskontoret för den tid som varit.

Gott Nytt År på er alla önskar

Olle Moraeus / fd rektor Orsa Musikskola.