Tillfälliga förändringar i musikskolans verksamhet

Som ett led i att begränsa smittspridningen av Covid-19 gäller nu följande:

Orsa Musikskola hålls stängd fram till den 25 januari.

All musikundervisning, enskild eller i grupp, ställs in. Undantag görs för gymnasieelever som kan få distansundervisning.

All orkester-, kör- och ensembleverksamhet ställs in. Undantag görs för körsång i åk 1 och 2, där undervisningen sker klassvis.

Grundskolans ordinarie klassundervisning i ämnet Musik fortsätter som vanligt.

Beroende på hur läget ser ut den 25 januari, så kan undervisningen komma att ske på distans även för våra yngre elever.