Ytterligare förlängning av distansundervisning

För att begränsa smittspridningen av Covid-19 förlängs Musikskolans distansundervisning för elever i Orsaskolan och gymnasiet till att gälla även vecka 17.