Home
Home
 
Home

Om oss

Musikskolan i Orsa har ca 300 elever som undervisas antingen enskilt eller i grupp. Undervisningen erbjuds från och med årskurs 3 i grundskolan till och med gymnasiet. I vissa fall, beroende på instrumentval/kösituation etc. kan även barn i förskoleklass och lågstadium erbjudas plats.

Verksamhet

Home

Instrumentalundervisning

Allt från blockflöjt till kontrabas…

Ensemblespel

Förutom att varje F-6-skola har en egen mellanstadieskolorkester finns även ungdomsorkester, spelmanslag, rockensembler mm.

Körsång

Allt från lågstadiekörer till friskvårdskör för vuxna.

 

Personal

Pianolärare

Emma Lindström

Pianolärare
emma.lindstrom@orsa.se
Träblås- och pianolärare

Stefan Larsson

Träblås- och pianolärare
stefan.larsson@orsa.se
Gitarrlärare

Per Flodén

Gitarrlärare
per.floden@orsa.se
Trum- och gitarrlärare

Glenn Jönefors

Trum- och gitarrlärare
glenn.jonefors@orsa.se
Sång- och musiklärare

Ingalill Sörlin

Sång- och musiklärare
inga-lill.sorlin@orsa.se
Fiollärare

Johanna Tysk

Fiollärare
johanna.tysk@orsa.se
Bleckblås- och pianolärare

Markus Laveson

Bleckblås- och pianolärare
markus.laveson@orsa.se
Musikskolechef

Kalle Liljeberg

Musikskolechef
0250-552265
kalle.liljeberg@orsa.se

Kontakt

Orsa Musikskola, Box 23, 794 21 Orsa
0250-552265
info@orsamusikskola.se

Kontakt

Orsa Musikskola, Box 23, 794 21 Orsa
0250-552265
info@orsamusikskola.se