Träff med spelmanslag

I fredags 21 april träffades elever från Mora, Orsa och Älvdalen för gemensam övning på Orsa Musikskola.